Navigare Rapida

Legaturi Utile

Anunturi

Postat la data de : 2018-09-17 15:00:19

Examen de promovare.

Apasa aici pentru a vedea anuntul.


 

 

ŞCOALA GIMNAZIALA “N. DRAGAN” GALDA DE JOS organizeaza concurs pentru ocuparea pe perioada nedeterminata a funcţiei de execuţie , contractuala , vacanta de şofer microbuz scoiar (1/2 norma) si muncitor (1/2 norma).

Pentru a ocupa un post contractual vacant, candidaţii trebuie sa îndeplinească urmatoarele condiţii generale , conform art. 3 al Regulamentului -cadru aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 286 din 23 martie 201 l,cu modificările si completările ulterioare :

• are cetatenia romana , cetatenie a altor state membre ale U.E. si domiciliul in Romania

• cunoaşte limba romana , scris si vorbit

• are varsta minima legala

• are capacitate deplina de execuţie

• are o stare de sanatate corespunzătoare postului

• nu a fost condamnat definitiv pentru savarsirea unei infracţiuni contra statului, contra umanitatii

Condiţii specifice necesare in vederea participării la concurs si a ocupării funcţiei contractual:

• studii medii

• permis auto categoria D

• atestat şofer profesionist transport persoane

• fara cazier judiciar

• cunostinte de mecanica auto

• domiciliul pe raza comunei Galda de Jos

Concursul va avea loc in data de 16 IANUARIE 2017 dupa cum urmeaza :

– ora 10 – proba scrisa

– ora 12-interviu

Dosarele de înscriere se depun la sediul scolii la adresa Galda de Jos ,str. Principala nr.247 , pana in data de 9 ianuarie 2017 ,inclusiv. Acestea vor conţine:

• cerere de înscriere la concurs adresata conducerii unitatii

• copia actului de identitate

• copii dupa actele de studii si dupa documentele care atesta îndeplinirea condiţiilor specifice

• carnetul de munca sau dupa caz adeverinţe care atesta vechimea in munca

• cazier judiciar

• adeverinţa medicala care sa ateste starea de sanatate corespunzătoare postului, in format standard stabilit de Ministerul Sanatatii

• curriculum vitae

RELAŢII SUPLIMENTARE LA SECRETARIATUL SCOLII – TEL. 0258846123

BIBLIOGRAFIE

• O.U.G. nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, versiune consolidata la data de 01.02.2014.

• HG. 1391/2006 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Ordonanţei de Urgenta a Guvernului nr. 195/2002, privind circulaţia pe drumurile publice

• Noţiuni generale de mecanica auto si electricitate

• Ordonanţa nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventilor

• Legea nr.307 /2006 privind apararea împotriva incendiilor