Școala generală Galda de Jos

Școala Gimnazială
“NICOLAE DRĂGAN”
Galda de Jos

Viziunea școlii derivă din idealul educațional de formare a personalității omului de mâine și constă în asigurarea pregătirii optime a elevilor pentru învățământul liceal, precum și însușirea de către elevi a sistemului valorilor culturale, morale și etice, necesare unei raportări eficiente la cerințele unei societăți în permanentă schimbare.

Știință
Calitate
Originalitate 
Angajament
Loialitate
Actiune

Generozitate
Initiativa
Motivație
Noblețe
Apreciere
Zburdălnicie
Iertare
Armonie
Libertate
Ambiție

Năzuință
Imaginație
Capabilitate
Organizare
Logică
Adevăr
Eficiență

Dreptate
Respect
Ambiție
Gândire
Administrație
Nonviolență

”Copiii de azi vor clădi statul de mâine, viitorul nostru va fi ceea ce ei vor ști să facă”

Ion Minulescu

Anunțuri & noutăți