Școala generală Galda de Jos

Admiterea în liceu și în învățâmântul profesional

ADMITEREA LICEU pentru anul școlar 2023-2024

PLAN DE MĂSURI JUDEȚEAN pentru pregătirea și organizarea admiterii în învățământul liceal și în învățământul profesional/dual de stat pentru anul școlar 2023-2024 

ADMITEREA în învăţământul liceal pentru anul școlar 2023-2024

OME nr. 5243/31.08.2022 privind organizarea și desfășurarea admiterii în învățământul liceal pentru anul școlar 2023-2024

 
Cuprinde: 
 • Anexa 1 – Calendarul admiterii în învăţământul liceal  pentru anul şcolar 2023-2024
 • Anexa 2
  • Calculul mediei de admitere utilizate pentru admiterea în invăţământul liceal pentru anul şcolar 2023-2024
  • Calculul mediei finalede admitere utilizate pentru admiterea în învățământul liceal vocational, profilurile artistic, sportive, teologic și militar pentru anul școlar 2023-2024
 • Anexa 3 – Metodologia de organizare și desfășurare și structura probelor de aptitudini pentru admiterea în liceele vocaționale
 • Anexa 4 – Metodologia de organizare și desfășurare și structura probei de verificare a cunoștințelor de limbă modernă pentru admiterea în clasele a IX-a cu predare a unei limbi moderne în regim bilingv
 • Anexa 5 – Declarație prin care se solicită ca la stabilirea mediei la evaluarea națiuonală să nu se ia în calcul nota la proba de limbă și literatură maternă

 

Metodologia-cadru de organizare şi desfăşurare a admiterii în învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2011-2012 aprobată prin OMECTS nr. 4.802/2010 valabilă pentru admiterea absolvenților clasei a VIII-a în învățământul liceal de stat pentru anul școlar 2023-2024.

ADMITEREA în învățământul profesional de stat și în învățământul dual pentru anul școlar 2023-2024

OME nr. 5439 din 26 septembrie 2022 privind organizarea, desfăşurarea şi calendarul admiterii în învăţământul profesional de stat şi în învăţământul dual de stat pentru anul şcolar 2023-2024 aici

Cuprinde:

 • Anexa 1 – Calendarul admiterii în învăţământul profesional de stat pentru anul şcolar 2023-2024
 • Anexa 2 – Calendarul admiterii în învăţământul dual de stat pentru anul şcolar 2023-2024

Metodologia de organizare și desfășurare a admiterii în învățământul profesional de stat, aprobată prin OMENCS nr. 5068/2016
OME nr. 5443/26.09.2022 pentru modificarea Metodologiei de organizare și desfășurare a admiterii în învățământul profesional de stat, aprobată
prin OMENCS nr. 5.068/2016


Metodologia-cadru de organizare și desfășurare a admiterii în învățământul profesional dual, aprobată prin OMEN nr. 3556/2017
OME nr. 5442/26.09.2023 pentru modificarea Metodologiei-cadru de organizare și desfășurare a admiterii în învățământul dual pentru calificări profesionale de nivel 3, conform Cadrului național al calificărilor, aprobată prin OMEN nr. 3.556/2017