Școala generală Galda de Jos

Evaluarea națională​

Evaluările Naţionale se desfăşoară în baza unor Metodologii aprobate de Ministerul Educaţiei.
Evaluările naţionale se desfăşoară la clasele a II-a, a IV-a, a VI-a și a VIII-a.

 

Evaluări naționale la finalul claselor a II-a, a IV-a și a VI-a (calendare + metodologie)

CALENDARUL de administrare a evaluării naționale la finalul clasei a II-a (EN II) – 2023

9 mai 2023: Limba română & limba maternă (scris)

10 mai 2023: Limba română & limba maternă (citit)

11 mai 2023: Matematică

12 mai 2023: Limba română pentru minorităţile naționale (scris & citit)

 

CALENDARUL de administrare a evaluării naționale la finalul clasei a IV-a (EN IV) – 2023

16 mai 2023: Limba română

17 mai 2023: Matematică

18 mai 2023: Limba maternă

 

CALENDARUL de administrare a evaluării naționale la finalul clasei a VI-a (EN IV) – 2023

24 mai 2023: Limbă şi comunicare

25 mai 2023: Matematică şi Ştiinţe ale naturii

 

SIMULAREA EVALUĂRII NAȚIONALE pentru elevii clasei a VIII-a an școlar 2022-2023

CALENDARUL de desfășurare a simulării evaluării naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a, în anul școlar 2022 – 2023

20 martie 2023: Limba și literatura română
21 martie 2023: Matematică
29 martie 2023: Comunicarea rezultatelor

Evaluarea Națională a elevilor de clasa a VIII-a (EN VIII)

Evaluarea Națională reprezintă modalitatea de evaluare externă sumativă a competențelor dobândite pe parcursul învățământului gimnazial. Examenul se desfașoară, anual, într-o singură sesiune. Atât candidații proveniți din învățământul de stat, cât și cei din învățământul particular au dreptul sa susțină examenul fără taxă.

CALENDARUL de desfășurare a evaluării naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a,
în anul școlar
2022 – 2023

06-09 iunie 2023: Înscrierea la evaluarea națională
09 iunie 2023: Încheierea cursurilor pentru clasa a VIII-a
19 iunie 2023: Limba și literatura română – probă scrisă
21 iunie 2023: Matematica – probă scrisă
22 iunie 2023 : Limba și literatura maternă – probă scrisă
28 iunie 2023 (până la ora 14:00): Afișarea rezultatelor înaintea contestațiilor
28 iunie 2023(orele 16:00 – 19:00)
29 iunie 2023(orele 8:00 – 12:00) :
Depunerea contestațiilor
29 iunie – 4iulie 2023: Soluționarea contestațiilor
4 iulie 2023: Afișarea rezultatelor finale după soluționarea contestațiilor

pentru elevii cu deficiențe de vedere, deficiențe de auz și tulburări de neurodezvoltare care susțin examenele naționale: evaluarea națională pentru absolvenții clasei  a VIII-a și examenul național de bacalaureat – sesiunea 2023

Va fi completată de părinte/tutore/reprezentant legal al elevei/elevului/candidatei/candidatului