Școala generală Galda de Jos

Școala cea mai bună e aceea în care înveți înainte de toate să înveți

N. Iorga

VIZIUNEA ASUPRA DEZVOLTĂRII UNITĂȚII

Viziunea școlii derivă din idealul educațional de formare a personalității omului de mâine și constă în asigurarea pregătirii optime a elevilor pentru învățământul liceal, precum și însușirea de către elevi a sistemului valorilor culturale, morale și etice, necesare unei raportări eficiente la cerințele unei societăți în permanentă schimbare.

Știință
Calitate
Originalitate 
Angajament
Loialitate
Actiune

Generozitate
Initiativa
Motivație
Noblețe
Apreciere
Zburdălnicie
Iertare
Armonie
Libertate
Ambiție

Năzuință
Imaginație
Capabilitate
Organizare
Logică
Adevăr
Eficiență

Dreptate
Respect
Ambiție
Gândire
Administrație
Nonviolență

Misiunea şcolii

 Misiunea școlii este asigurarea unui climat educativ, stimulativ, caracterizat prin professionalism, echitate, integrare, eficiență, atât pentru elevi cât și pentru cadrele didactice. Dorim promovarea unui management eficient al tuturor resurselor, indiferent de proveniență pentru susținerea unui învățământ de calitate.

Pregăteşte-te pentru viaţă trecând prin şcoala noastră!

Unități subordonate Şcoala Gimnaziala “Nicolae Drăgan”

Școala gimnazială
Grădinița cu program normal

Galda de Jos

Școala primară
Grădinița cu program normal
Secția română / Maghiară
Oiejdea

Școala gimnazială
Grădinița cu program normal

Benic

CADRE DIDACTICE

Educatoare

Învațători

Profesori

CONDUCEREA ȘCOLII

Director:
GOIA ANA NICOLETA – prof. Religie Ortodoxă, grad did. I

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE:

Președinte:
DIRECTOR: GOIA ANA NICOLETA – prof. Religie Ortodoxă, grad did. I

Membri:

prof. PĂTRUȚ FLORICA VIORICA – reprezentant cadre didactice

prof. înv. primar POPA MIHAELA ELENA – reprezentant cadre didactice

prof. înv.primar BOROȘ ANA IMOLA – reprezentant cadre didactice

BĂLOS SIMONA – reprezentant al părinților

RUSU CRISTINA – reprezentant al părinților

PĂCURARIU IULIAN – reprezentant al primarului comunei Galda de Jos

CRISTEA ION FRÂNCU – reprezentant al Consiliului Local Galda

FRAKAS ATTILA GIULA – reprezentant al Consiliului Local Galda

Observator:

prof.înv.preșcolar Magyari Eniko – lider de sindicat

REGULAMENT DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE

Regulamentul de organizare și funclionare (ROF) al Şcolii Gimnaziale „Nicolae Drăgan” Galda de Jos a fost aprobat prin Hotărârea Consiliului de administrație al unității, nr 2, din data de 14.10.2022

Descarcă